Fritidshemmet utforskar naturen

Fritidshemmet går ut för att leta efter föremål från naturen till en naturtavla som de ska göra på fritidshemmet. Att vara ute i naturen är en viktig del för hälsan och för lärandet om hur naturen ser ut och hur vi förhåller oss till det. Att forska och analysera  naturen och även funderar på vad som händer med snön inomhus var en lärorikt moment. På fritidshemmet kompletterar vi förskolan och skolans undervisning i form av olika pedagogiska aktiviteter och bjuder på  en lärorik vistelse tid på fritidshemmet.

/Personalen på fritidshemmet

Comments are closed.