Fritidsråd

Jag tycker att det är viktigt att elever på fritidshemmet får delta i planeringar och aktiviteter som berör fritidshemmet. Därför har jag bestämt att vi ska prova på fritidsråds möte ett antal gånger för att fastställa om det fungerar på ett positivt sätt.

Fritidshemmet har ett fritidsråd det innebär att barnen kan vara med och påverka samt bestämma vad de vill göra och hur de vill ha det på fritidshemmet. Förra veckan hade vi vår första fritidsråds möte. Närvarande på mötet var Lenia, Ayan och Ibtisam samt alla elever fick delta första gången för att de ska förstå och inse vad det är och hur det går till framöver då några utvalda får delta i fritidsråds möte. Vi kommer att fortsätta att ha möten två måndagar i månaden där barnen får en chans att berätta för sina klasskamrater om vad som bestäms och vidare förslag tillbaka till fritidsrådets nästa möte. För att starta höstterminen pratade vi om hur vi ska vara mot varandra på fritids och gjorde en fin samling med genom gång om hur man ska bemöta, prata, respektera varandra, vara snäll och hjälpa varandra. Därefter fick barnen rösta på ett demokratiskt sätt där de fick skriva ner förslag på en lapp om vad de vill göra på fritidshemmet och sedan lägga in lappen i en låda där vi sedan röstade fram aktiviteterna tillsammans. Men framöver kommer 2-3 elever att delta i mötet som berör fritidshemmet. På mötet delar vi ut en projektplan där man skriver ner de förslag som man har kommit fram till och hur, när var de aktiviteter ska genomföras.

/Föreståndare på fritidshemmet
Lenia

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.