Kränkande behandling anmält till Skolinspektionen

Ärendet som tagits upp idag i Nerikes Allehanda och som anmälts till Skolinspektionen handlar om ett fall av kränkande behandling. Incidenten som inträffade skedde mellan en elev och en av skolans vaktmästare. Skolan har vidtagit åtgärder och utrett händelsen enligt skolans rutiner och planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Bilden som Nerikes Allehanda har publicerat med artikeln är vilseledande och missvisande då de lagt upp en bild på Alsalamskolans skolchef.

Både berörd elev med vårdnadshavare och involverad personal har varit i samtal med kurator, rektor och skolchef.

Comments are closed.