Lek och skapande

”Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.” Lgr 11

Vi har spenderat förmiddagen i det fina vädret, med både lekar, fotboll och fika.

Comments are closed.