Modersmålsundervisning

För att organisera Alsalamskolans modersmålsundervisning och för att säkerställa att våra elever i så stor utsträckning som möjligt når kunskapskraven har skolledningen beslutat att tydliggöra att arabiska modersmål är en skolaktivitet och inte sker i föreningsregi. Därmed måste samtliga vårdnadshavare på nytt registrera sina barn för arabiska modersmålsundervisning.

Blanketter för detta finns att hämta på www.alsalam.se eller i skolans reception. Modersmålsundervisning i andra språk än arabiska går också att registrera om det ännu inte är gjort.

Ifylld blankett lämnas till Amel Olevic eller till skolans reception.

Comments are closed.