Nyheter

Alsalamskolan genomför varje år en enkätundersökning i skolan. Denna enkät kommer detta år att genomföras i årskurserna 2, 5 och 8 samt fritidshemmet. Även vårdnadshavare (FSK och Fritids) kommer delta i enkätundersökningen. Detta ger eleverna och deltagande vårdnadshavare ett inflytande över verksamheten och en möjlighet 
Read more
Vi har arbetat med bokstaven Hh. Här tränar vi extra på skolplus.
Read more
Vi glömmer många gånger att ta hand om våra fötter trots att dem bär upp all tyngd från resten av kroppen. Våra fötter bär oss runt i världen och genom livet men vi lägger många gånger alldeles för lite tid på att ta hand om 
Read more
Huvudlöss, eller hårlöss som de också kallas, är ett vanligt problem bland barn i förskolan och skolan. Att en person får huvudlöss har inget med dålig hygien att göra och man kan inte heller tvätta bort huvudlöss. Symtom på huvudlöss är klåda i hårbotten och 
Read more
Alsalamskolan har påbörjat ett långgående projekt inom digitalisering. Syftet med projektet är att utveckla skolan, medarbetarna och elevernas förmåga och kunskaper i den allt mer digitaliserade samhällsmiljön för att möta de nya kunskapskraven i läroplanerna samt utveckla skolverkets tankar kring datorer och andra digitala hjälpmedel 
Read more
Hej! Den 21-23 januari kommer en fotograf vara på plats i skolan för att ta klassfoton. Nedan finner ni schema för när varje enskild klass ska ta sitt foto. Var noga med att vara närvarande på utlagd tid då vi önskar att så många elever 
Read more
Hej Nu har vi magsjuka på skolan. Vi vill nu påminna er om vad det är för rutiner som gäller för att undvika och begränsa spridningen. Smittade barn och vuxna ska inte delta i skolverksamheten när de har akuta magtarmsymtom i form av kräkningar och 
Read more
Hej alla föräldrar och vårdnadshavare till våra elever i Alsalamskolan och Alsalam fritidshem. Här kommer en reviderad upplaga av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill gärna höra från er om ni har några synpunkter eller funderingar över planens innehåll. Kontakta oss då 
Read more