Personal

Vår Personal

Jennifer Ucar
Lärare (föräldraledig)
Christian Hjalmarsson
Lärare (föräldraledig)
Anna Lundmark
Lärare (föräldraledig)
Anders Jakobsson
Barnpsykolog
Alaa Al-Hasan
Elevassistent
Rita Abbas
Elevassistent
Abdurahim Qabha
Personal- och ekonomichef