logo
Webmail

SCHOOLSOFT

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt

Busstider för fredag den 22/12

Bussarna kommer på fredag enligt följande: Förskoleklassen hämtas kl 11.00 år 1-2 kl. 12.00 år…

Läs mer

Fritidshemmet bakar

Vi tycker att det är viktigt att lägga vikt på elevernas nyfikenhet, förmåga och ge…

Läs mer

Lek och skapande

”Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och…

Läs mer

Vad vill du bli när du blir stor?

Ett mycket lärorikt moment som satt barnen i tankar om framtiden var att rita, måla…

Läs mer
Grundades 2003

Elever: 320

Examinering: 100%

Plats: Hagagatan, Örebro

Lärare-Elever: 1:10

En digitaliserad skola

Smartboard i alla klassrum, elevdatorer