Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ärade elever och vårdnadshavare,

Vi har nu publicerat detta läsårs (2018/19) upplaga av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen är reviderad och utvärderad i enlighet med Alsalamskolans rutiner och systematiska kvalitetsarbete. 

Vi uppmanar alla våra vårdnadshavare att bekanta sig med Alsalamskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Som vårdnadshavare är det till stor fördel att veta hur vi på Alsalamskolan arbetar för att förebygga kränkande behandling och upprätthålla en trygghet i skolan för alla våra elever.

Delaktighet och medverkan från elever och vårdnadshavare är en strävan som vi värdesätter högt. Om ni har förslag och synpunkter gällande Planen mot diskriminering och kränkande behandling så var vänliga och kontakta skolan.

Alsalamskolan: info@alsalam.se

Rektor Solveig Sandin: solveig.sandin@alsalam.se

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-19

Previous

Next

Comments are closed.