Samarbete med Skolverket: Samverkan för bästa skola

I skolans arbete om att våra elever ska uppfylla kunskapskraven och de nationella målen och att elevernai så stor utsträckning som möjligt nå mer än godtagbara kunskaper så har vi i samråd med Skolverket utformat ett nytt utvecklingsområde.

I en nulägesanalys som vi har arbetat fram har vi identifierat utvecklingsområden i vår organisation. Våra utvecklingsområden på processnivå och strukturnivå kommer att bearbetas för att främja och öka de goda förutsättningarna på skolan för att eleverna ska få så höga kunskapsresultat som möjligt.

Comments are closed.