Transport

Transport

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

ORDNINGSREGLER FÖR SKOLSJUTS

Detta är ungefärliga tider. Vi reserverar oss för ev. förseningar. Tänk på faktorer som väder, trafik och den mänskliga faktorn vilka kan påverka tiderna avsevärt. Vi arbetar hårt för att förbättra transporten och vi vill alltid era barns bästa.

Gällande elever i FSK:
• Det är viktigt att vårdnadshavare finns vid busshållplatsen vid angiven tid.
• Om vårdnadshavaren inte infinner sig på angiven tid kommer bussen åka vidare och eleven kommer köras tillbaka till skolan.
• Vårdnadshavaren får hämta eleven från skolan och kommer sedan faktureras 600 kr.

Vi arbetar dagligen för att förminska era barns väntetider. Vi kommer meddela er så fort det sker ändringar.