Skolavslutning 14 juni

Alsalamskolans avslutningsceremoni kommer hållas på torsdagen den 14 juni. Vi börjar 08:15 då eleverna samlas i resp. klassrum. 08:30 samlas allesammans på bestämd plats och vi beräknar att vara klara ca 10:30. Sedan återgår alla klasser till sina klassrum.

Eleverna i åk F-5 åker i turordning hem med buss efter avslutad ceremoni.

Fritids kommer även att hållas öppet denna dag.

Comments are closed.