Elevhälsa

 

Basprogram för årsklassrelaterade hälsobesök

(Läsåret Ht. 2017- Vt.2018)

 

Förskoleklass:

 • Hälsofrågor från vårdnadshavare
 • Hälsofrågor från elev
 • Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av journal för elevhälsans medicinska insats · Samverkan med förskollärare och elevhälsan enligt skolans rutiner
 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare
 • Undersökning av – längd – vikt – syn – rygg – hörsel
 • Läkarundersökning vid behov enligt kriterier
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

År2:

 • Undersökning av – längd – vikt
 • Hälsosamtal med eleven
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

 

År4:

 • Hälsofrågor från vårdnadshavare
 • Hälsofrågor från eleven
 • Hälsosamtal med eleven
 • Undersökning av – längd – vikt – rygg
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

 

År 6:

 •  Vaccination av flickor mot HPV med två doser

 

År 7:

 • Hälsofrågor från vårdnadshavare
 • Hälsofrågor från eleven
 • Hälsosamtal med eleven
 • Undersökning av – längd – vikt – rygg – färgsinne
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

 

År 8:

 • Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp) av barn födda 2002 och senare enligt nya vaccinationsprogrammet