Studie- och Yrkesvägledning

Studievägledare

Jag heter Lenia Fatah och är studie- och yrkesvägledare på Alsalamskolan. Som studie- och yrkesvägledare stödjer jag elever och vårdnadshavare i frågor som rör utbildning och framtidsval vad gäller studier. Studie- och yrkesvägledare finns på skolan för att hjälpa elever att göra väl genomtänkta val. Studieval är en process som tar tid och innebär att du behöver få kännedom om dina valmöjligheter samt hur du på bästa sätt ska göra för att nå dina mål.

Vad gör en SYV på grundskolan?
Som vägledare finns jag här för att stötta de elever som ska göra sina gymnasieval. Jag informerar om de olika programmen som finns på gymnasiet, hur de är uppbyggda och hur man söker dem. Alla elever i åk 9 kallas till individuella vägledningssamtal utifrån deras frågor och önskemål, exempel på vägledning som jag erbjuder kan bland annat vara studieplanering, svårigheter i studiegången, val av inriktningar och val av kurser, behörighetsbestämmelser och meritpoäng samt program som man vill söka. Jag arbetar även med andra klasser, där jag utarbetar vägledningen utifrån åldern på eleverna. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del av elevernas skolgång och det är en rättighet varje elev har.

Planering inför gymnasievalet
Vårt mål på Alsalamskolan är att alla elever skall göra ett väl genomtänkt gymnasieval, därför är det viktigt att arbeta med detta under hela grundskolans gång. Eleverna erbjuds aktiviteter som syftar till att stödja dem inför deras gymnasieval. Ett exempel på sådant som eleverna har möjlighet att utföra är PRAO. På skolan försöker vi vägleda eleverna till att välja praktikplatser utifrån studiemål och intresse inför framtiden.

Varför behövs studie- och yrkesvägledning?
Det är viktigt att man som vägledare även riktar sig till yngre elever för att underlätta för dem att göra väl underbyggda val. Ett väl underbyggt val betyder att de med hjälp av det stöd och den information de fått kan göra rätt val till gymnasiet. Om alla elever gör val som passar just dem så minskar kostsamma felval och programbyten på gymnasiet. Eleverna har också en fördel när de ska ut i arbetslivet om de har gjort rätt val i grundskolan.

Bra länkar för elever:
http://www.gymnasieinfo.se/
http://www.framtidsvalet.se/

 

Studie- och yrkesvägledare
Lenia Fatah
lenia.fatah@alsalam.se
019-123146