Förskoleklass

Den senaste veckan har vi jobbat med geometriska former, barnen har gjort fyra tavlor med formerna så vi kan påminna varandra under läsårets gång. Nu ser vi former i allt vi gör.

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer Lgr 11

Comments are closed.