Barn som ska börja i förskoleklass

Hej och Assalamu alaikum

Inför läsåret 2019-2020

Barnens första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller 6 år. Det kostar inget att gå i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

Alla barn som går på Förskolan Alsalam/Ekorren har förtur till förskoleklassen vid Alsalamskolan. Du som vårdnadshavare måste därför ansöka om en plats för ditt barn. Vi har i dagsläget 40 platser i förskoleklassen på Alsalamskolan så vi förväntar oss att ni snarast skickar in er ansökan via länken senast 2018-01-28. Vi kommer att skicka en bekräftelse till er senast den 1 mars 2019. Det är viktigt att ni fyller i all information, inklusive barnets modersmål, samt att ni fyller i den bifogade blanketten från Örebro kommun.

Alla barn i årskurs F-5 har även rätt till fritidsverksamhet. Alsalam fritidshem välkomnar era barn och erbjuder fritidsverksamhet. För mer info besök vår hemsida http://alsalam.se/vanstermeny/fritidsverksamheten. Ni måste fylla i en specifik ansökningsblankett för fritidshemmet samt en inkomstredovisning. Du betalar för max tre barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. För det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Avgiften för fritidshemmet är i enlighet med Örebro kommuns riktlinjer och ser ut enligt följande tabell:

 

 

 

 

 

 

Läs mer om avgiften via länken: http://www.orebro.se/barn–utbildning/forskola–pedagogisk-omsorg/avgifter.html

Alrisalah skandinaviska stiftelse erbjuder i dagsläget, beroende på bostadsadress, gratis skolskjuts (i mån av platser i bussarna) till alla elever i Alsalamskolan. Det är dock inte en självklarhet att man erbjuds skolskjuts om man blir antagen till skolan.

Om ni har fått brev från Örebro kommun angående skolval/förskoleklass så är det bra om ni informerar kommunen att ert barn ska börja på Alsalamskolan.

En länk till en intresseanmälan kommer skickas till er via SMS. För att ta del av er förtur till Alsalamskolan så måste ni svara på den så fort som möjligt.

Blanketter som medföljer denna inbjudan måste fyllas i och signeras av vårdnadshavare.

Vi hoppas att vi hör från er snart!

 

Örebro 2019-01-15

Hussein Aldaoudi

Skolchef

Comments are closed.