Digitalisering av nationella prov

Digitaliseringen påverkar hela samhället. Skolan och vuxenutbildningen har en central roll i förändringsarbetet och Skolverket stödjer både rektorer, lärare och elever i den digitala utvecklingen. Elever ska kunna få en bra digital kompetens i skolan, som de kan ha med sig i framtida studier och arbetsliv. De behöver kunna förstå och hantera hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Som en del av den digitala övergången skapar Skolverket effektiva, användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov.

Läs mer på skolverkets hemsida

Comments are closed.