Modersmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden.Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål.

Läs mer på skolverkets hemsida

Ladda ner blanketten här

Blanket för avbeställning av modersmål eller byte av skola

Comments are closed.