Samtycke till publicering av foto och video

Hej.

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse/Alsalamskolan informerar om olika verksamheter i digitala och sociala medier. För att komplettera texterna och berika innehållet används både bilder och filmer från arbetsplatser och skolor.

Personnamn publiceras aldrig, men det noteras internt vilka personer som syns på bilder och filmer. Personuppgifter behandlas alltid med försiktighet så att skolan inte medverkar till att röja skyddade identiteter.

Vi vill att ni som vårdnadshavare skriver ut denna blankett och fyller i samt signerar blanketten. Sedan lämnas blanketten in till skolan antingen direkt till ert barns lärare/pedagog eller till receptionen.

Med vänlig hälsning

Ladda ner blanketten här

Comments are closed.