Fritidshemmet

Aktiva barn är ofta också glada barn därför har vi valt att sätta barnen i gruppaktivitet och få de komma i rörelse. Poängen med  rörelse och aktiviteter gör det lättare att lära sig saker i skolan. Barn som är aktiva klarar sig bättre i skolan, rörelse och rytm förstärker inlärningsförmågan och god kroppskontroll.

/ Lenia Fatah
Föreståndare på fritidshemmet

Comments are closed.