Utvecklingssamtal

Nu är perioden inne för utvecklingssamtal igen. Det är jätteviktigt för lärare, elev och framförallt er föräldrar och vårdnadshavare att ha ett utvecklingssamtal för att få en närmare inblick i ert barns kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav..

Ta kontakt med er lärare via SchoolSoft för bokning av ert utvecklingssamtal.

Ni kan läsa mer om utvecklingssamtal på skolverkets hemsida:

https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/individuell-utvecklingsplan-1.92253

Comments are closed.