Skolsköterska

Skolsköterska

Hej!

Jag heter Veronica Jakobsson. Jag är leg. specialistsjuksköterska och arbetat som sjuksköterska sedan 1991. När jag inte är på skolan utbildar jag i hjärtlungräddning.

Jag bor med min man, är mamma till två vuxna barn. På fritiden ägnar jag mig åt min familj och min islandshäst.

Hälsobesök

Här på Alsalamskolan arbetar jag för att förebygga, följa upp barnets hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Jag finns på skolan fredagar mellan kl. 08:00-16:30.

Ni är välkomna att ringa, skicka e-post eller besöka min mottagning.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7.

Vaccination sker i:
År 2: Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
År 6: Vaccination av flickor mot HPV med två doser
År 8: Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp) av barn födda 2002 och senare enligt nya vaccinationsprogramme

Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Vid sjukdom eller olycksfall ska ni istället kontakta vårdcentralen eller akutmottagning.

Önskar ni som vårdnadshavare kontakta mig rekommenderas att ni ringer eller mejlar före besök.
Mail: veronica.jakobsson@alsalam.se
Telefon: 019-123 146

Som all annan hälso- och sjukvårdspersonal har jag tystnadsplikt.

Elevhälsoteam Skolsköterska
Veronica Jakobsson

Comments are closed.