Lektionsprocessen

En av de två bristerna som påträffades efter Skolinspektionens tillsyn i våras var lektionsprocessen och hur undervisningen måste förbättras. Alsalamskolans mål är alltid att erbjuda sina elever en utomordentlig och likvärdig undervisning. Rektor och lärare på skolan har tagit stora kliv för att åtgärda denna brist och skapa en bättre undervisningsmiljö. För att uppnå detta krävs också ett gott samarbete mellan lärare, hem och elev. Vi har nu utformat en struktur för hur lektioner ska gå till som vi vill att ni tar del av och pratar med varandra om i hemmet. Allt i syfte om att eleverna ska få så bra undervisning som möjligt.

Om ni har synpunkter får ni gärna höra av er till oss via e-mail på: info@alsalam.se

Comments are closed.