ROCKA SOCKORNA

Hundratusentals människor i Sverige, varav vi på lågstadiet på Alsalamskolan, drog i torsdags (21/3) på sig olikfärgade strumpor på den internationella dagen för att uppmärksamma Downs syndrom.

FN har utlyst den 21/3 till Världsdagen för Downs syndrom och då rockar vi extra mycket!

Att rocka sockorna är enkelt! Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans kan vi förändra människors attityd och se till att alla är välkomna i vårt samhälle!

Läroplanen, Lgr11 säger att:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Comments are closed.