Värdegrundsarbete klass 3B

Klass 3B fortsätter att arbeta med värdegrunden. Eleverna har tillsammans arbetat hårt för att samla ihop 100 hjärtan. Dessa hjärtan har de fått då de har gjort något snällt mot någon annan, i klassen eller utanför. De har hämtat saker till varandra, avvärjt bråk, medlat, tröstat och hjälpt varandra att hitta saker. I läroplanen del 1 betonas vikten av att “Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet” samt att eleverna ska “agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.” Det står även att “Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.”

 

Som ett övergripande mål i del 2 står att:

“Varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor”.

Detta mål tog eleverna ett stort steg mot att uppnå i och med dessa 100 hjärtan. Idag blev de belönade med diplom, medalj och varsin röd ros. Alsalamskolan bjöd även på bullar och festis vilket gjorde att vi fick en underbar avslutning på en vecka som annars varit präglad av nationella prov.

Comments are closed.