Alsalam skolan hade öppet hus

Lördagen den 7:e April 2019 anordnade vår skola en öppen dag för elever och deras familjer. Syftet var att föräldrarna skulle få en inblick på hur vår skola fungerar och även träffa samtliga lärare och övrig personal. Besökarna fick även ta del av flera aktiviteter där alla hade en trevlig dag.

Comments are closed.