Modersmål på Alsalam skolan

Vi på Alsalam skolan vill meddela alla vårdnadshavare vars barn INTE har haft modersmålsundervisning under skolåret 2018/2019 att senast den 30 april ansöka om modersmål genom blanketten som ni har på vår hemsida. Ni kommer fram till blanketten genom att trycka på följande länk: http://alsalam.se/lib/main_wp/2019/04/Modersmalsundervisning.pdf

Ni kan även ta blanketter hos Amel Olevic (modersmålsansvarig).

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på:  076 595 27 01

Comments are closed.