Teknik!

Centralt innehåll

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen t ex den kupande handen som förebild för förvaringskärl.
Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

 

Eleverna har byggt modeller av olika byggnader, några är kända för oss Örebroare.
Känner ni igen byggnaderna?

Comments are closed.