Håll Sverige rent

Under vecka 20 har Alsalamskolans elever varit med i projektet Håll Sverige rent. Detta betyder att eleverna ger sig ut och plockar skräp för att göra sitt närområde lite finare och för att rädda djuren och naturen från skräpet. Detta är en bra grund för barnen att bli uppmärksamma om att vara rädd om naturen, inte skräpa ner i närmiljön och få en ökad miljömedvetenhet. Elever i förskoleklass A och B var ute på fredag den 17 maj och plockade ivrigt skräp och sedan sorterade de skräpet och kastade det i rätt container. Som belöning fick varje elev en glass och en penna.

Rokhosh och Midia

Comments are closed.