No på Elevens val

Eleverna i NO-gruppen har under tidigare veckor lärt sig om djurlivet i vattendrag där vi främst fokuserat på de mindre delarna i näringskedjorna, nämligen plankton. Då Svartån ligger så nära Alsalamskolan så är det i den vi letat.

Med hjälp av en planktonhåv så har eleverna fått håva in plankton som de senare fått undersöka med hjälp av skolans mikroskop.

 

Comments are closed.