Världsbokdagen på Alsalamskolan

På Världsbokdagen den 23 april uppmärksammar vi böcker och läsning i förskoleklassen A och B på Alsalamskolan.  Böcker är ett av våra allra mest viktigaste verktyg för att bekämpa fattigdom och förebygga ett modernt fredssamhälle. Målet med Världsbokdagen är att uppmuntra författarna samt försöka eliminera analfabetism. Under temadagen har vi haft olika aktiviteter på svenska och idrottslektioner. Vi fick besök av klass två A och B.  De äldre barnen fick läsa sagoböcker till förskoleklassbarnen.  Under idrottslektion berättade idrottsläraren en saga, samtidigt genomförde han olika aktiviteter med barnen. Musik var också en del av temadagen.

Midia Amin& Rokhosh Bahram

Comments are closed.