Växter och livscykler i årskurs 3

I kursplanen för biologi står det att eleverna bland annat ska lära sig om:

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

De ska få arbeta med:

  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Under april och maj har eleverna fått vara ute och undersökt naturen i närområdet. Vi har tittat på blommor, plockat blommor och undersökt blommans livscykel – från knopp till blommande blomma och överblommad blomma. De har själva fått dokumentera digitalt och sedan använt sina egna bilder i faktatexter. Eleverna har även fått plantera solrosfrön för att på ett tydligt sätt få följa blommans livscykel. Under raster har vi fortsatt att arbeta med vårblommor på ett lustfyllt sätt. Leken går ut på att pedagogen säger namnet på en blomsort och den elev som sätter foten på rätt blomma först får flytta till den högra sidan och tävla mot nästa elev. Ett kul och uppskattat sätt att lära.

Comments are closed.