Utställning årskurs 3

Idag hade årskurs 3 på Alsalamskolan
en utställning där vi fick visa lite av det vi arbetat med under vårterminen.
Framförallt fick eleverna en chans att visa upp slutresultatet av det samarbete
som skett mellan ämnena slöjd, bild, svenska och SO. De har fått välja varsitt
land att arbeta med. De har målat en bild som de byggt vidare på i slöjden, med
hjälp av trä, metall och textil – samt med digitala hjälpmedel sedan fört in
sig själva i bilden. De har även forskat om sitt land och skrivit en faktatext samt
en berättande text som utspelat sig i samma land. Ett kul projekt som
avslutades med en mycket lyckad vernissage.

Comments are closed.