FN-dagen firas på Alsalamskolan

Den 24 oktober är datumet då Förenta Nationerna, FN, bildades och dagen då FN-stadgan trädde i kraft år 1945. FN är en internationell freds- och säkerhetsorganisation och FN-stadgan är det dokument som vägleder organisationens arbete.

Eleverna på Alsalamskolan arbetar med temat FN utifrån skolans ledord
“kunskap, kärlek och fred”
som går hand i hand med de artiklar som finns i barnkonventionen.

Comments are closed.