Matematiklektioner utomhus i naturen

Matematiklektioner utomhus
i naturen bidrar till att barn får träna på att använda hela sin kropp, barnen
lär sig oftast lättare då. Därför har vi i FSK A och FSK B kört matematik ute med
barnen. Vi har plockat olika naturmaterial som löv, pinnar, kottar och
kastanjenötter. Med naturmaterialet bildade vi olika mönster, både ute i
naturen och inne i klassrummet.

Rokhosh och Midia

Comments are closed.