Läsning!

I ämnet svenska läser elever i åk 5 för fullt. Eleverna har varit i Haga Bibliotek för att låna böcker. Eleverna delades in i par och varje par lånade en likadan bok var. Under lektionen sitter eleverna i sina par och läser högt för varande. Därefter sammanfattar eleverna det lästa för varandra eller använder sig av Chambers boksamtalsfrågor för att diskutera det lästa och utveckla läslusten.

Comments are closed.