Nobeldagen, F-3

10 december är som väl de flesta känner till datumet för Nobeldagen. Nobeldagen firades inte bara i Blå hallen, utan också på Alsalamskolan. Det var finlunch och prisutdelning för alla lågstadieelever.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och
lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Lgr
11, s.8)

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa
ger också en grund för fortsatt utbildning. (Lgr 11, s.12)

Comments are closed.