Schackfyran

I matematiken tränar eleverna i årskurs 4 på Alsalamskolan på att spela schack. Detta då de förbereder sig inför att delta i Sveriges största tävling för fjärdeklassare i schack. Schack stärker skolans värdegrundsarbete och främjar eleverna kognitiva förmåga. Det är även förenligt med läroplanen i matematik.

Läs mer på: https://www.schack.se/wp/wp-content/uploads/2018/04/Schack-i-fo%CC%88rha%CC%8Allande-till-Skolverkets-la%CC%88roplan.pdf

Comments are closed.