Teknik i åk 2

Årskurs 2 har haft ett nära samarbete med robotorna i Robot City. Eleverna har hjälpt till att befria robotar från det onda monstret Monsteralia med hjälp av programmering och kodning. Nu har äntligen alla robotar blivit fria och Monsteralia och hennes onda vänner har trollat bort sig själva. Robotarna har skickat en hälsning till alla elever och tackar för deras hjälp.

Centralt innehåll

Teknik åk 1-3: Att styra föremål med programmering, några enkla ord och begrepp samt att dokumentera och samtal om tekniska lösningar.

Matematik: Algebra i ¨årskurs 1-3: Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Datologiskt tänkande att bryta ner ett problem i mindre delar och tänka logiskt, leta mönster, skapa abstraktioner och hitta de mest effektiva lösningarna

Med hälsning från Robot City

Comments are closed.