Chokladbollar

I klass 2B har vi haft praktisk matematik. Vi har gjort
chokladbollar. De har då tränat på olika måttenheter: mäta upp ingredienser,
bråk; dela upp till 20 chokladbollar och samarbete.

Vi bjöd sedan 2A och fikade med frukt, chokladbollar och film.

Comments are closed.