Digitala verktyg och läromedel i åk 1

I kursplanen för matematik under rubriken ämnets syfte står att:

”eleverna [ska] genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg…”

Även i kursplanen för
Svenska som andraspråk tas digitalisering upp och under det centrala innehållet
står följande punkter:

• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webb-texter.

• Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra
interaktiva funktioner.

I klass 1A arbetar vi med datorer inom flera ämnen och på varierande sätt. Vi
arbetar i digitala läromedel, lär oss med hjälp av olika digitala spel och
uppgifter samt skriver och läser texter; detta för att utjämna skillnader
mellan hemmiljöer och medverka till att alla elever får möjlighet att arbeta
digitalt.

 

Comments are closed.