Alsalamskolans information till vårdnadshavare

Hej vårdnadshavare!

Du får detta brev för att vi vill att du ska veta vad som gäller just nu utifrån att hela världen är drabbad av en pandemi orsakad av coronavirus.

Skolan är öppen som vanligt och kommer att vara det tills det antingen kommer ett regeringsbeslut om att alla grundskolor ska stängas eller om vi skulle drabbas av att många i personalen blir sjuka så vi inte kan ge era barn den undervisning de har rätt till. Om något av detta skulle inträffa kommer ni att få information om det.

Det är viktigt med god handhygien för att förhindra smitta, dvs. alla behöver tvätta händerna oftare än vanligt och med större noggrannhet än vanligt. Det finns flera informationsfilmer att ta del av om man vill ha hjälp med hur handtvätten ska göras för att fylla sin funktion. Se t.ex. följande länk: https://www.1177.se/liv–halsa/sunda-vanor/sa-har-tvattar-du-handerna/

Om ditt barn är sjuk ska du anmäla detta till skolan via SchoolSoft, precis som vanligt. Nu är det extra viktigt att vara uppmärksam på hosta, halsont, feber och snuva. Har ditt barn något av dessa symptom ska barnet stanna hemma till dess att inga symptom längre finns och inte har funnits de senaste 48 timmarna. Om ditt barn kommer till skolan med något av dessa symptom kommer vi att kontakta dig för att antingen skicka hem ditt barn eller be dig komma och hämta ditt barn. När du får ett sådant samtal är det viktigt att du kommer så snabbt som möjligt eftersom ditt barn i väntan på dig får sitta ensam och vänta för att ingen annan ska bli smittad.

Även om ditt barn ska vara frånvarande från skolan av andra orsaker än sjukdom måste du, som vanligt, informera skolan om det via SchoolSoft innan skoldagens start, eller via telefon eller mail om SchoolSoft är överbelastat.

Friska barn ska vara i skolan enlig Kap.7 §2–4 Skollagen (2010:800). Detta gäller även om vi har en pandemi i samhället så länge inte regeringen har fattat andra beslut.

Har du frågor angående ovanstående är du välkommen att höra av dig antingen till ditt barns mentor eller direkt till mig.

Solveig Sandin

Rektor Alsalamskolan

solveig.sandin@alsalam.se

070-428 44 27

Örebro 2020.03.23

Comments are closed.