Information till vårdnadshavare 2020.03.30

Snart är det dags för elevernas påsklov men innan dess har vi ytterligare en veckas skolarbete att klara av. Ännu finns inget regeringsbeslut om att stänga grundskolor utan skolan är öppen som vanligt.

Vi är glada att se att allt fler elever återkommer till skolan och personalen är i stor utsträckning på plats så verksamheten är i full gång.

Vi har vidtagit åtgärder för att minska riskerna för smittspridning:

  • Eleverna sitter med större mellanrum i klassrum och lunchrestaurangen och det finns fler vuxna med i lunchrestaurangen som hjälper till med servering.
  • Lärarna påminner eleverna om att vara noga med att tvätta händerna.
  • Alla idrottslektioner sker utomhus.
  • Alla raster tillbringar eleverna utomhus, med tillsyn av rastvärdar. Detta gäller alla årskurser.
  • Fritidshemmet bedriver sin verksamhet utomhus

För de elever som är sjuka finns möjlighet att ta del av vad klassen arbetar med genom SchoolSoft och/eller Google Classroom. När man börjar bli frisk är det bra att ta del av detta material så man inte har halkat alltför långt efter sina klasskamrater när man återkommer till skolan. Behöver hemmavarande elever tillgång till skolböcker eller annat skolmaterial kan ni vårdnadshavare kontakta elevens mentor och göra upp om vad ni behöver hämta här på skolan och var och när ni kan hämta det.

Har ni frågor och funderingar om skolarbetet kontakta i första hand mentor, men vid behov är ni självklart välkomna att kontakta även mig.

Solveig Sandin

Rektor Alsalamskolan

Örebro 2020-03-30

Comments are closed.