Meddelande till vårdnadshavare för elever vid Alsalamskolan

Efter att en personal konstaterats vara bärare av det nya coronaviruset har vi nu sanerat skolan och förberett för att kunna fortsätta undervisningen som vanligt.

Skolsköterskan har haft kontakt med läkare på USÖ och fått rekommendationen att verksamheten ska pågå som vanligt efter saneringen. Detta överensstämmer med myndigheternas nuvarande rekommendation för grundskolan. Vi följer kontinuerlig vilka beslut som kommer att tas nationellt.

Beslutet är fattat av huvudman i samråd med och i närvaro av skolan krisgrupp som består av rektor, skolläkare, skolsköterska, kuratorer, specialpedagog, lärare och samordnare från förskolan Alsalam.

Eleverna är välkomna tillbaka till Alsalamskolan fr.o.m. torsdag 19/3–20 enligt vanliga schemat.

Medicinska rekommendationer

De elever som har snuva, feber, halsont eller hosta ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare 48 timmar enligt de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. I övrigt gäller skolplikt för alla barn över 6 år precis som vanligt.

Vi påminner också om att upprätthålla en god handhygien bland både personal och elever enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Åtgärder

Vi genomför åtgärder i verksamheten och i undervisningen för att förhindra smittspridning.

Exempel på åtgärder:

  • all idrottsundervisning kommer att ske utomhus utan att eleverna behöver byta om eller duscha
  • simundervisningen är inställd tills vidare
  • alla elever tillbringar rasterna utomhus och högstadiets elevkafeteria öppnar utomhus
  • fritidsverksamheten förläggs utomhus i största möjliga utsträckning
  • i matsalen kommer eleverna att serveras maten av vuxna som också förser dem med bestick, sallad och bröd
  • inga studiebesök är tillåtna och vi tillåter inte heller besök utifrån
  • vårdnadshavare som ska hämta elever eller ska delta i planerade hälsobesök ska anmäla sig i receptionen.
  • lektioner i hem- och konsumentkunskap genomförs teoretiskt

Det är viktigt att alla elever har kläder för att kunna vistas utomhus!

Krisgruppen förbereder, tillsammans med lärarna, för fjärrundervisning i händelse av beslut från regeringen om stängning av skolan under en längre tid.

Ytterligare viktig information finns i länkarna nedan:

Svenska : https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Dari : https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/dari/

Farsi: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/farsi/

 Pashto : https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/pashto/

Somaliska: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/somaliska/

Tigrinja: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/tigrinja/

Comments are closed.