Viktig information till vårdnadshavare om barnomsorg på Alsalam Fritidshem vid krisläge

Örebro kommun begär att alla föräldrar med samhällsviktiga uppgifter på både kommunala och fristående skolor fyller i deras e-tjänst och beskriver sina arbetsuppgifter.

Samhället kan på grund av spridningen av Covid-19 smittan komma att hamna i ett läge där många skolor och förskolor stängs på grund av personalbrist och myndigheternas rekommendationer.

De föräldrar som arbetar i samhällsviktiga verksamheter (funktioner och tjänster som behövs för att samhället ska fungera vid en kris) kan komma att prioriteras vad gäller barnomsorg på fritidshem.

Alsalamskolan ber nu alla våra vårdnadshavare som har barn på Alsalam Fritidshem och som har en samhällsviktig funktion att besöka Örebro Kommuns hemsida via länken nedan och fylla i era uppgifter. Vi rekommenderar alla vårdnadshavare att gå in och läsa så ni är medvetna om hur kommunen planerar att hantera fritidsverksamhet under Covid-19 krisen.

https://www.orebro.se/samhallsviktigverksamhet

Det finns finns också information på sidan om vad som menas med samhällsviktiga funktioner samt tydliga instruktioner om tillvägagångssätt. Ni behöver Bank-ID för att registrera era svar.

E-tjänsten är öppen framtill den 27 Mars

Vi tackar för er samverkan

Rektor/Solveig Sandin

Huvudman/Hussein Aldaoudi

Comments are closed.