Information till vårdnadshavare vid Alsalamskolan 2020.04.03

Med anledning av den pågående pandemin i världen har vi beslutat att förändra delar av verksamheten för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på bästa sätt.

Detta innebär att:

  • Från och med 15 april upphör morgonaktiviteter (rörelse, läsning och frukost) tillfälligt och ingen frukost serveras i skolan. Eleverna måste äta frukost hemma.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att man inte ska använda allmänna kommunikationer, dvs. bussar, tåg osv. därför kommer inga busskort att delas ut till eleverna.

Enligt 7 kap. 20§ skollagen (2010:800) är det vårdnadshavaren som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Detta innebär att det är vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan.

  • Förskoleklass, åk.1, åk.2 och åk.3 kommer att åka skolbuss t.o.m. 30/4–20. Dock kommer en ny tidtabell att presenteras på skolans hemsida eftersom morgonaktiviteter utgår. Efter 30/4–20 kommer vi med ny information beroende på Corona-situationen.

Nya förändringar kan komma att ske utifrån vilka rekommendationer som kommer från våra styrande myndigheter. Information ges då via hemsidan och SchoolSoft.

Ramadan infaller runt 23/4–20 och vi vet av erfarenhet att en del av våra elever då väljer att fasta. När det gäller de yngre eleverna (i årskurs F-6) så begär vi som skola ett intyg från er vårdnadshavare att era barn kan fasta. Detta intyg ska lämnas till klassmentor.

Vi vill informera er att skollagen inte tar någon hänsyn till elevernas fasta. Den fastställer att eleverna alltid har rätt till undervisning och att all undervisning är obligatorisk. Det måste finnas synnerliga skäl för att eleverna ska undantas att delta i undervisningen. Ramadan utgör inget sådant skäl och eleverna måste därför delta i all undervisning.

Vi från skolan önskar att ni som har barn på Alsalamskolan pratar med era barn och informerar dem om vikten av att delta i all undervisning. När de inte deltar i undervisningen riskerar de frånvaro samt att det kan få konsekvenser för deras betyg. Ni som vårdnadshavare utövar ett stort inflytande över era barn och deras möjligheter att lyckas i skolan. Vi hoppas att vi gemensamt kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för eleverna.

Vi på skolan behöver kunna komma i kontakt med er under nödsituationer. Många av våra vårdnadshavare har inte uppdaterat t.ex. mobiltelefonnumret i SchoolSoft därför blir det svårt och komma i kontakt med dem. Vi ber dig som vårdnadshavare till elever vid Alsalamskolan att uppdatera dina kontaktuppgifter via länken nedan.

Klicka här för att komma till formuläret

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss i skolledningen.

Vänliga hälsningar

Solveig Sandin

Rektor Alsalamskolan

Comments are closed.