Att beräkna sin egen hastighet

På Alsalam skolan strävar vi efter att ha en varierad och allsidig undervisning. Då skolan ligger i anslutning till ett grönområde kan detta utnyttjas för att stimulera elevernas lust att lära med utomhuspedagogik. Under denna mattelektion fick eleverna på ett praktiskt sätt undersöka hur hastighet mäts. De fick med hjälp av en uppmätt sträcka, miniräknare och tidtagarur räkna ut sin egna medelhastighet. 

Comments are closed.