Mäta, uppskatta och jämföra

Vid arbetet med enheter i matematiken fick eleverna öva på hur man använder måttenheter, hur man mäter och hur äldre måttenheter används. I mindre grupper fick eleverna mäta och jämföra längden på bl.a. sina fötter, fingrar och sin famn. Detta i syfte att främja en varierande och stimulerande undervisning. Genom att eleverna själva fick undersöka och resonera kunde sedan en effektiv diskussionen kring äldre måttenheter föras.

Comments are closed.