Rörelsepauser

På Alsalamskolan strävar vi efter att främja elevernas intresse för en aktiv livsstil. Då eleverna under stor del av sin dag sitter stilla, försöker vi i stor utsträckning få in naturliga rörelsepauser under lektionerna. Under mattelektioner som ligger sent på dagen eller som är lite längre brukar eleverna få ta rörelsepauser. Rörelsepauserna utgår ifrån elevernas intressen och önskemål. Resultatet blir ofta piggare och gladare elever.

Comments are closed.