Statistiska undersökningar

Vid arbetet med tabeller, diagram och statistiska begrepp fick eleverna möjlighet att utforma och genomföra en egen undersökning. De fick välja ett valfritt område att undersöka lite närmare. De fick planera, genomföra, utvärdera och redovisa sin undersökning. Beräkningarna, tabellerna och diagrammen gjordes först för hand för att sedan överföras till excel. Eleverna fick på så vis undervisning som främjar digital kompetens och ökad kunskap kring den verklighet i de lever i. 

Comments are closed.